Poldergemalen gerenoveerd: Voldoende aan- en afvoer water binnen de polders

MOERDIJK - De poldergemalen Moerdijk in Moerdijk en Niervaert in Klundert zijn gerenoveerd. Met de totale renovatie van beide poldergemalen wa arborgt waterschap Brabantse Delta de betrouwbaarheid van de gemalen voor een periode van 30 jaar. Door deze renovatie zorgt het waterschap voor voldoende water aan- en afvoer binnen de polders. Het werk is inmiddels afgerond.Als het water in de polder te hoog komt, starten de pompen van het gemaal en zuigen het water vanuit de polder op. Dit water komt vervolgens via buizen terecht in het Hollands Diep. Met be hulp van een klep aan het uiteinde van de buizen wordt ervoor gezorgd dat er geen water terug de polder instroomt. In principe is één pomp sterk genoeg om de polder droog te houden. Bij nood kan de andere pomp worden geactiveerd, zodat de polder nog sneller droog gemalen wordt. De gemalen kunnen in minder dan 15 minuten een heel olympisch zwembad vullen.Gemaal MoerdijkZwaluwsedijk 9 in Moerdijk: Het waterschap heeft rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de gemalen.Voor gemaal Moerdijk is de bestaande situatie behouden, inclusief de dieselmotor. De dieselmotor is de originele motor die in 1957 werd geplaatst.De bestaande historische elementen zijn zorgvuldig onderhouden en indien nodig gerestaureerd. Er is een aansluitvoorziening gemaakt voor het opwekken van noodstroom. Tijdens het vervangen en renoveren van technische onderdelen is constant rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde. De pompen van gemaal Moerdijk waren onderdeel van het Marshall-plan en zijn na de oorlog ingezet als pompen voor gemalen. Ze hebben een belangrijk aandeel gehad in het herstel van Nederland, zowel na de Tweede Wereldoorlog als na de watersnoodramp in 1953. Deze pompen vormen nog steeds het hart van tientallen gemalen in Nederland en zijn bijzonder kenmerkend voor gemalen uit deze periode.Gemaal NiervaertNoordschans 62 in Klundert: Voor gemaal Niervaert is de huidige situatie ge moderniseerd rekening houdend met de bestaande beeldkenmerken.De dieselmotor is vervangen door een elektromotor en tevens zijn de pompen vervangen door visvriendelijke pompen. De waaier van deze visvriendelijke pomp bestaat uit een speciaal gevormde schroef. Dankzij deze schroef kunnen de vissen ongedeerd het gemaal passeren. Zo draagt het waterschap bij aan de bescherming van verschillende soorten vis. Dit systeem wordt ook bij andere gemalen gebruikt. Gekeken is naar de routes en plaatsen waar de meeste vissen voorkomen en bij deze gemalen is het ontwerp hiervoor aangepast.

Geplaatst op zaterdag 31 juli 2021.